444 CLP चिली पीसो सेवा VEF वेनेजुएला बोलिवर


आखिरी अपडेट : Tue, 24 Nov 2020 03:21:32 +0000

444
चिली पीसो
या 444 CLP सेवा VEF: =
0.000000 Bs.F.
वेनेजुएला बोलिवर
विनिमय दर :


आखिरी अपडेट : Tue, 24 Nov 2020 03:21:32 +0000

चिली पीसो vs वेनेजुएला बोलिवर. पिछले 10 दिनों
Date चिली पीसो वेनेजुएला बोलिवर
के वास्तविक समय चार्ट CLP/VEF or (चिली पीसो / वेनेजुएला बोलिवर)
चिली पीसो सेवा वेनेजुएला बोलिवर तथा वेनेजुएला बोलिवर सेवा चिली पीसो
CLP VEF CLP VEF
5 CLP = 5.0000 VEF 5.0000 CLP = 5 VEF
10 CLP = 10.0000 VEF 10.0000 CLP = 10 VEF
20 CLP = 20.0000 VEF 20.0000 CLP = 20 VEF
50 CLP = 50.0000 VEF 50.0000 CLP = 50 VEF
100 CLP = 100.0000 VEF 100.0000 CLP = 100 VEF
300 CLP = 300.0000 VEF 300.0000 CLP = 300 VEF
500 CLP = 500.0000 VEF 500.0000 CLP = 500 VEF
1000 CLP = 1000.0000 VEF 1000.0000 CLP = 1000 VEF
मुद्रा परिवर्तक
CLP